Autor - szczegóły

Andrzejczuk, Robert, Katedra Prawa Wykroczeń i Postępowań Dyscyplinarnych KUL, Polska