Autor - szczegóły

Gosiewski, Radosław, doktorant, Katedra Prawa o Posłudze Nauczania i Uświęcania, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska