Autor - szczegóły

Sitarz, Mirosław, Katedra Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego, Instytut Prawa Kanonicznego, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Adminis-tracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

  • Vol 24, No 4 (2014) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
    Wymóg zachowania rygorów techniczno-prawnych w pełnieniu władzy ustawodawczej w Kościele partykularnym. Wybrane elementy
    Abstrakt  PDF
  • Vol 24, No 4 (2014) - Recenzje
    Zenon Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, red. Stanisław Urbański, Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego 2013
    Szczegóły  PDF