Autor - szczegóły

Greszata, Marta, Katedra Kościelnego Prawa Procesowego, Polska

  • Vol 16, No 1 (2006) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
    Analiza porównawcza norm dotyczących postępowania o nieważność małżeństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie Kanonów Kościołów Wschodnich
    Abstrakt  PDF