Autor - szczegóły

Adamowicz, Leszek, Katedra Prawa Katolickich Kościołów Wschodnich, Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polska

  • Vol 19, No 2 (2009) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
    Wybrane problemy katolickiego prawa małżeńskiego w kontekście emigracji w wielokulturowej Europie
    Abstrakt  PDF