Autor - szczegóły

Adamowicz, Leszek, Polska

  • Vol 9, No 2 (1999) - Artykuły
    Problem nauczania prawa Katolickich Kościołów Wschodnich w seminariach duchownych obrządku łacińskiego
    Abstrakt  PDF
  • Vol 8 (1998) - Artykuły
    Przynależność do Kościoła sui iuris według obowiązującego prawa kościelnego
    Abstrakt  PDF