Autor - szczegóły

Baranowska, Anna Monika, doktorantka, Katedra Prawa Wyznaniowego i Konkordatowego, Wydział Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

  • Vol 24, No 1 (2014) - Artykuły: Prawo Kanoniczne
    Wpis faktu zawarcia małżeństwa kanonicznego do rejestru małżeństw akt stanu cywilnego
    Abstrakt  PDF