Autor - szczegóły

Biały, Aneta, II Katedra Prawa Cywilnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Polska

  • Vol 26, No 3 (2016) - Sprawozdania
    XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku
    Szczegóły  PDF