Autor - szczegóły

Skorupa, Ambroży, Katedra Prawa Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego KUL, Polska

  • Vol 12, No 2 (2002) - Artykuły
    Aspekty prawne w instrukcji Verbi Sponsa
    Abstrakt  PDF
  • Vol 16, No 2 (2006) - Recenzje
    Stanisław Tymosz (red.), Recepcja Vaticanum II w prawie kanonicznym. Materiały z ogólnopolskiej sesji naukowej zorganizowanej 20 kwietnia 2005 r. z okazji 40-lecia zakończenia Soboru Watykańskiego II
    Szczegóły  PDF