Autor - szczegóły

Barczewska-Dziobek, Agata, doktorantka w Katedrze Prawa Administracyjnego na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, Polska

  • Vol 14, No 3 (2004) - Artykuły
    Współpraca administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
    Abstrakt  PDF