Autor - szczegóły

Barczewska–Dziobek, Agata, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Rzeszowski, Polska

  • Vol 28, No 1 (2018) - Artykuły: Administracja
    Wpływ koncepcji good governance na sposób działania administracji publicznej w Polsce – zarys problematyki
    Abstrakt  PDF