Vol 26, No 3 (2016)

Spis treści

Artykuły: Prawo

Remigio Beneyto Berenguer
7-23
Joanna Dzierżanowska
PDF
25-37
Paweł Majdański
PDF
39-61
Grzegorz Tylec
PDF
63-78

Artykuły: Prawo Kanoniczne

Wiesław Bar
PDF
79-98
Agnieszka Romanko
PDF
99-120
Ryszard Sztychmiler
PDF
121-140
Grzegorz Szubtarski
PDF
141-153

Artykuły: Administracja

Sylwester Kasprzak
PDF
155-173
Bronisław Sitek
PDF
175-193

Sprawozdania

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Katolickie zasady relacji państwo–Kościół a prawo polskie”, Warszawa, 20 maja 2015 roku
Anna Słowikowska
PDF
195-196
XXV Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawnych „Bezpłatna pomoc prawna pod rządami nowego prawa. Rola uniwersyteckich poradni prawnych w systemie poradnictwa prawnego”, Lublin, 15-17 kwietnia 2016 roku
Aneta Biały
PDF
197-201
Zjazd Katedr Prawa Ochrony Środowiska „Sprawiedliwość ekologiczna w gospodarce, energetyce i administracji”, Gdańsk, 9-11 maja 2016 roku
Tomasz Bojar-Fiałkowski
PDF
202-208
XII Colloquium Prawno-Historyczne „Edukacja prawnicza od Bejrutu do Bolonii. W jubileusz 10-lecia Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego”, Brzeg, 10-11 maja 2016 roku
Andrzej Szymański
PDF
209-216