Vol 18, No 2 (2008)

Spis treści

Imprint
 
PDF

Artykuły: Prawo

Tomasz Gałkowski
PDF
7-40
Jarosław Sozański
PDF
41-68
Jarosław Szymanek
PDF
69-100
Robert Andrzejczuk
PDF
101-111
Katarzyna Maćkowska
PDF
113-131
Bogumił Szmulik
PDF
133-147
Iwona Bień-Węgłowska
PDF
149-156
Jakub M. Łukasiewicz
PDF
157-171

Artykuły: Prawo Kanoniczne

Zbigniew Suchecki
175-236
Wiesław Bar
PDF
237-249
Jerzy Adamczyk
PDF
251-273
Marek Zaborowski
PDF
275-290
Andrzej Boryc
PDF
291-307

Artykuły: Administracja

Marcin Szewczak
PDF
311-318
Piotr Kasprzyk
PDF
319-347
Wojciech Sławiński
PDF
349-365
Agnieszka Pogoda
PDF
367-389

Recenzje

Józef Krzywda, Prymat papieski i Kolegium Biskupów w świetle nauki Vaticanum I i II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
Józef Krukowski
PDF
391-393
Ks. Piotr Mieczysław Gajda, Sankcje karne w Kościele w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II oraz późniejszych zmian i uzupełnień, Tarnów: Biblos
Marek Zaborowski
PDF
394-397
Mirosław Sitarz, Kompetencje organów kolegialnych w Kościele partykularnym w sprawowaniu władzy wykonawczej według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL
Zbigniew Jaworski
PDF
397-400
Adam Redzik, Zarys historii samorządu adwokackiego w Polsce, Warszawa: Naczelna Rada Adwokacka 2007
Michał Nowakowski
PDF
400-405
Ks. Paweł Małek, Odnowiona struktura posługi diakona w świetle pasterskiej władzy biskupa i prezbitera według Soboru Watykańskiego II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej
Marek Zaborowski
PDF
405-408
Ks. Józef Krętosz, Wschodnie katolickie obrządki w Polsce, Katowice: Wydawnictwo św. Jacka 2008
Krzysztof Mikołajczuk
PDF
408-411

Sprawozdania

Bilateralizm w stosunkach państwowo-kościelnych. V Zjazd Katedr i Wykładowców Prawa Wyznaniowego, Krasnobród, 13-15 maja 2008 r.
Aneta Maria Abramowicz
PDF
413-419
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „25-lecie promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego: obowiązywanie i stosowanie w Polsce”, Łódź, 3-4 września 2008 r.
Anna Słowikowska
PDF
419-425