Roczniki Kulturoznawcze

Roczniki Kulturoznawcze powstały w 2010 roku z inspiracji Instytutu Kulturoznawstwa KUL. Wydawane są przez Towarzystwo Naukowe KUL i Wydział Filozofii KUL. Charakteryzuje je wyraźny filozoficzny fundament i interdyscyplinarne podejście.

Vol 8, No 4 (2017)


Okładka