Author Details

Kolańska, Magdalena, The John Paul II Catholic University of Lublin II, Institute of Psychology; The University of Zielona Góra, Institute of Psychology, Poland

  • Vol 19, No 4 (2016) - Short Reports
    Korzyści, potrzeby i cechy typowych użytkowników marek aktywizowane przez spoty telewizyjne: analiza treści reklam produktów materialnych
    Abstract  PDF (Język Polski)
  • Vol 19, No 4 (2016) - Short Reports
    Need-appeals, benefit-appeals, and brand-user-trait-appeals in television advertising: A content analysis of commercials
    Abstract  PDF