Wydawca

Wydawcą i właścicielem tytułu „Roczniki Nauk Społecznych są Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Towarzystwo Naukowe KUL

ul. Chopina 29/11
20-023 Lublin
Polska

    &    

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Polska


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)