Autor - szczegóły

Krokos, Jan, Polska

  • Vol 65 (2016) - Sylwetki uczonych: Laureaci Nagrody im. ks. I. Radziszewskiego
    Prof. dr hab. Andrzej Półtawski. Tekst laudacji wygłoszonej przez ks. dra hab. Jana Krokosa, prof. UKSW, 27 kwietnia 2016 roku
    Szczegóły  PDF