Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 3 (1979) Duszpasterstwo polonijne w opinii ludzi świeckich. Ich nadzieje i oczekiwania Abstrakt   PDF
Regina Kościelska
 
Vol 3 (1979) Duszpasterstwo polonijne w opinii ludzi świeckich. Ich nadzieje i oczekiwania Abstrakt   PDF
Józef Skorupka
 
Vol 27 (2006) Duszpasterstwo polonijne w polityce władz wyznaniowych PRL wobec Polonii w latach siedemdziesiątych Abstrakt   PDF
Dominik Zamiatała
 
Vol 14 (1992) Duszpasterstwo polonijne we Frankfurcie nad Menem w latach 1945-1987 Abstrakt   PDF
Kazimierz Kosicki
 
Vol 28 (2007) Duszpasterstwo polonijne – skala oddziaływania Abstrakt   PDF
Józef Szymański
 
Vol 27 (2006) Duszpasterstwo polskich robotników przymusowych w Niemczech w czasie i po II wojnie światowej Abstrakt   PDF
Sabina Bober
 
Vol 20 (1999) Duszpasterstwo polskie w Ameryce Łacińskiej. Przyczynek do bibliografii Szczegóły   PDF
Edward Walewander
 
Vol 30 (2009) Duszpasterstwo polskie w Berlinie w latach 1945-1961 wświetle dokumentów Archiwum Diecezjalnego w Berlinie Abstrakt   PDF
Robert Żurek
 
Vol 27 (2006) Duszpasterstwo redemptorystów polskich wśród Polonii w Niemczech Abstrakt   PDF
Marian Brudzisz
 
Vol 31 (2010) Duszpasterstwo redemptorystów wśród Polaków w republikach radzieckich Litwy i Białorusi w latach 1939-1990 Abstrakt   PDF
Marian Brudzisz
 
Vol 38 (2017) Duszpasterstwo uchodźców w świetle wytycznych Stolicy Apostolskiej z 2013 roku Abstrakt   PDF
Wiesław Przygoda
 
Vol 29 (2008) Dwie ojczyzny. Polskie dzieci w Nowej Zelandii. Tułacze wspomnienia, red. Stanisław Manterys, Stefania Zawada Szczegóły   PDF
Józef Szymański
 
Vol 34 (2013) Dyskurs postkolonialny a dzieje Polski Abstrakt   PDF
Krystyna Romaniszyn
 
Vol 5 (1982) Działacze polonijni w USA - wczoraj i dziś. Socjologiczna analiza ich osiągnięć Abstrakt   PDF
Konstanty Symonolewicz-Symmons
 
Vol 32 (2011) Działalność charytatywna londyńskiej Fundacji Friends of Poland 1982-2009 Abstrakt   PDF
Teresa Folga-Naidoo
 
Vol 37 (2016) Działalność duszpasterska arcybiskupa Sawy (Sowietowa) i biskupa Mateusza (Siemaszki) jako ordynariuszy uchodźców polskich wyznania prawosławnego w Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej Abstrakt   PDF
Jan Grzybowski
 
Vol 29 (2008) Działalność emigracyjna ks. Stanisława Franciszka Bełcha Abstrakt   PDF
Bartosz Walicki
 
Vol 3 (1979) Działalność franciszkanów wśród Polonii 1772-1976 Abstrakt   PDF
Antoni Zwiercan
 
Vol 10 (1986) Działalność Katolickiego Ośrodka Wydawniczego "Veritas" w Londynie Abstrakt   PDF
Zbigniew Eugeniusz Wałaszewski
 
Vol 10 (1986) Działalność kulturalna Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów-Bernardynów w Martin Coronado /Argentyna/ Abstrakt   PDF
Herkulan Wróbel
 
Vol 37 (2016) Działalność naukowa Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2015 Szczegóły   PDF
Sławomir Zych
 
Vol 38 (2017) Działalność naukowa Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2016 Szczegóły   PDF
Sławomir Zych
 
Vol 31 (2010) Działalność o. Anzelma Gądka OCD (1884-1969) w kraju i zagranica Abstrakt   PDF
Paweł Sieradzki
 
Vol 5 (1982) Działalność o. Kasjana Wolaka wśród Polonii australijskiej Abstrakt   PDF
Zdzisław Komosiński
 
Vol 5 (1982) Działalność organizacyjna na przykładzie Związku Polaków w Niemczech Abstrakt   PDF
Sławomir Pikulski
 
101 - 125 z 876 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>