Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Vol 23 (2002) Jacek Knopek, Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku Szczegóły   PDF
Maciej B. Stępień
 
Vol 17 (1996) Jadwiga Plewko, Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875-1988 Szczegóły   PDF
Arkadiusz Jabłoński
 
Vol 24 (2003) Jadwiga Plewko, Kronika 30-lecia Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1972-2002 Szczegóły   PDF
Maciej B. Stępień
 
Vol 18 (1997) James S. Pula, Polish Americans: An Ethnic Community, seria: Twayne's Immigrant Heritage of America, red. Thomas Archdeacon Szczegóły   PDF
John M. Grondelski
 
Vol 16 (1994) Jan Mazur, Geschichte der polnischen Sprache Szczegóły   PDF
Włądysław Miodunka
 
Vol 25 (2004) Jan Walkusz, W służbie jednego Kościoła na styku kultur i narodowości. 25-lecie kapłaństwa Adama Gabriela CSMA Szczegóły   PDF
Józef Szymański
 
Vol 16 (1994) Janusz Albin, Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940 Szczegóły   PDF
Mieczysław Wieliczko
 
Vol 25 (2004) Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich Szczegóły   PDF
Andrzej Górny
 
Vol 21 (2000) Janusz Mucha, Everyday Life and Festivity in a Local Ethnic Community: Polish-Americans in South Bend, Indiana Szczegóły   PDF
John M. Grondelski
 
Vol 20 (1999) Janusz Szczepański, Ksiądz Aleksander Syski na Mazowszu i wśród Polonii amerykańskiej Szczegóły   PDF
Ireneusz Korzeniowski
 
Vol 36 (2015) Jerzy Kuzicki, Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863) Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2014 Szczegóły   PDF
Krzysztof Marchlewicz
 
Vol 38 (2017) Jerzy Kuzicki, Nieść wiarę i nadzieję na obcej ziemi. Polskie duchowieństwo katolickie w życiu religijnym i polityczno-społecznym Wielkiej Emigracji we Francji (1831-1863), Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2014, ss. 841, 1 nlb., mapy, ilustracje, ISBN 978-83-7996-054-5 Szczegóły   PDF
Marian Brudzisz
 
Vol 35 (2014) John B. Bartkowiak, Bardzo Dobry. East Baltimore’s Polish Community, 1870-1930 and the Family Bartkowiak, Baltimore: Historyk Press 2013 Szczegóły   PDF
John M. Grondelski
 
Vol 27 (2006) John Radziłowski, Poles in Minnesota Szczegóły   PDF
John M. Grondelski
 
Vol 28 (2007) John Radziłowski, The Eagle and the Cross: A History of the Roman Catholic Union of America Szczegóły   PDF
John M. Grondelski
 
Vol 1 (1976) Joseph A. Wytrwał , Poles in American History and Tradition Szczegóły   PDF
Czesław Bloch
 
Vol 5 (1982) Joseph A. Wytrwał, Behold! The Polish-Americans Szczegóły   PDF
Ewa Morawska-Mężyńska
 
Vol 13 (1990) Joseph Migała. Polish Radio Broadcasting in the United States. New York 1987 Szczegóły   PDF
Ludwik Grzebień
 
Vol 4 (1981) Józef Bakalarz TChr, Parafia personalna dla migrantów w prawodawstwie powszechnym Kościoła Zachodniego Szczegóły   PDF
Józef Rybczyk
 
Vol 11 (1987) Józef Kardynał Glemp, Kościół i Polonia. Wizyta duszpasterska w Brazylii i Argentynie 1984. Wspomnienia i kazania Szczegóły   PDF
Jadwiga Plewko
 
Vol 12 (1989) Józef Kardynał Glemp. W tęczy Franków Orzeł Biały. Wizyta duszpasterska we Francji 1986 Szczegóły   PDF
Roman Dzwonkowski
 
Vol 27 (2006) June Granatir Alexander, Ethnic Pride, American Patriotism: Slovaks and Other New Immigrants in the Interwar Era Szczegóły   PDF
John M. Grondelski
 
Vol 6 (1983) K. Symonolewicz Symmons, Ze studiów nad Polonią amerykańską Szczegóły   PDF
Piotr Taras
 
Vol 3 (1979) Kanadyjska polityka imigracyjna w stosunku do Polaków w latach 1896-1939 Abstrakt   PDF
Joanna Matejko
 
Vol 15 (1993) Kanadyjska polityka wielokulturowości z perspektywy czasu. Sukces czy porażka? Abstrakt   PDF
Krystyna Romaniszyn
 
226 - 250 z 876 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 > >>