Vol 15 (1993)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-5

Artykuły

Władysław Kucharski
PDF
7-31
Roman Dzwonkowski
PDF
33-44
Erzsébet Csombor
PDF
45-53
Jan Walkusz
PDF
55-58
Herkulan Wróbel
PDF
59-67
Krystyna Romaniszyn
PDF
69-78
Adam Walaszek
PDF
79-112
Dean Rojek
113-144
Potrzeba ustanowienia prałatury personalnej dla Polonii
Józef Krukowski
PDF
145-150

Kronika Ośrodka

Kronika Nagrody Naukowej im. Franciszka Skowyry za lata 1991-1993
Edward Walewander
PDF
151-160

Recenzje

Danuta Mostwin. Emigranci polscy w USA [Polish Immigrants in the USA]
Stanislaus A. Blejwas
161-166
Francis Casimir Kajencki. Poles in the 19th Century Southwest
John M. Grondelski
167-168
Urszula Kaczmarek. Aktywność kulturalno-oświatowa Polonii w Bułgarii, Czechosłowacji, Niemieckiej Republice Demokratycznej, Rumunii i na Wegrzech w latach 1945-1989 [Cultural and Educative Activity of Polonia in Bulgaria, Czechoslovakia, German Democratic Republic, Rumunia and Hungary in the Years 1945-1989]
Jan Grad
PDF
169-172
Tradycje i współczesność kultury politycznej w Polsce (1918-1990). Pod red. E. Olszewskiego [Traditions and the Present Time of Political Culture in Poland (1918-1990). Ed. E. Olszewski]
Beata Romiszewska
PDF
172-174
Problemy kształcenia Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. „Stan i problemy kształcenia młodzieży polonijnej (ze szczególnym uwzględnieniem Wschodu)”. Kazimierz Dolny, 2-4 grudnia 1991 r. Wstęp i red. J. Mazur
Arkadiusz Jabłoński
PDF
175-176
Książki nadesłane
 
PDF
177-179