Vol 16 (1994)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-6

Artykuły

Krystyna Romaniszyn
PDF
7-42
Krystyna Romaniszyn
PDF
43-79
Krystyna Romaniszyn
PDF
80-98
Jan Ziółek
PDF
99-119

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL w latach 1992-1994
Jadwiga Plewko
PDF
121-135
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1994
Edward Walewander
PDF
137-153

Sprawozdania

Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL a zagadnienia Kościoła katolickiego i Polaków na Wschodzie
Józef Wołczański
PDF
155-165
Kolokwium: Stan badań nad problematyką Katynia
Mieczysław Wieliczko
PDF
167-175

In Memoriam

Profesor Andrzej Brożek
Andrzej A. Zięba
PDF
177-179

Recenzje

Polacy w Szwecji. Słownik biograficzny emigracji polskiej w Szwecji. Oprac. Tadeusz Nowakowski
Elżbieta Michalik
PDF
181-183
Adam Hlebowicz, Kościół odrodzony. Katolicyzm w państwie sowieckim 1944-1992
Edward Walewander
PDF
184-184
Polacy na Łotwie. Pod red. ks. E. Walewandra
Mieczysław Wieliczko
PDF
185-188
Janusz Albin, Polski ruch narodowy na Łotwie w latach 1919-1940
Mieczysław Wieliczko
PDF
188-191
Albin Głowacki, Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR (1943-1946)
Mieczysław Wieliczko
PDF
191-194
Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski, Na katorżniczym szlaku
Mieczysław Wieliczko
PDF
194-197
Artur Kijas, Polacy w Kazachstanie. Przeszłość i teraźniejszość
Andrzej Hałas
PDF
197-198
Jan Mazur, Geschichte der polnischen Sprache
Włądysław Miodunka
PDF
198-202
Iso Baumer, Max von Sachsen. Priester und Professor. Seine Tätigkeit in Freiburg/Schweiz, Lemberg und Köln; tenże, Max von Sachsen Prinz und Prophet. Jugend and Ausbildung. Einsatz für Frieden, Gerechtigkeit und Schöpfung
Edward Walewander
PDF
202-203
Książki nadesłane
 
PDF
205-206