Vol 17 (1996)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-5

Artykuły

Jerzy J. Smolicz
PDF
7-44
Stefan Wójcik
PDF
45-96
Florin Anghel
PDF
97-106
Roman Stankiewicz
PDF
107-116
Piotr Krzysztof Kuty
PDF
117-148

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią iDuszpasterstwem Polonijnym KUL za okres od 1.09.1994 do 31.12.1995
Jadwiga Plewko
PDF
149-161
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1995
Edward Walewander
PDF
163-169

In Memoriam

Ksiądz Wincenty Danek (1870-1945)
Mieczysław Wieliczko
PDF
171-184
Ksiądz Béla Varga (1903-1995)
Mieczysław Wieliczko
PDF
185-195

Recenzje

Czesław S. Bartnik, Idea polskości
Jan Mazur
PDF
197-199
Anastazy Nadolny, Polskie duszpasterstwo w Austrii 1801-1945
Zygmunt Zieliński
PDF
200-201
Andrzej Pilch, Losy Polaków w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-1955
Anastazy Nadolny
PDF
202-203
Polonia i przyjaciele Polski w Austrii, red. Władysław Kucharski
Krzysztof Kuczyński
PDF
204-205
Jadwiga Plewko, Duszpasterstwo Polonii w procesie jej integracji ze społeczeństwem kanadyjskim 1875-1988
Arkadiusz Jabłoński
PDF
205-209
Teofil Mikulski, Fotografia zbiorowa Polaków deportowanych do okręgu pawłodarskiego
Mieczysław Wieliczko
PDF
209-214
Mój Ojciec. Część druga, oprac. red. Stanisław M. Jankowski
Mieczysław Wieliczko
PDF
214-217
Książki nadesłane
 
PDF
219-221