Vol 18 (1997)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-6

Artykuły

Krystyna Romaniszyn
PDF
7-18
Gabriella Lazaridis, Krystyna Romaniszyn
PDF
19-38
Zbigniew Klejn
PDF
39-55
Henryk Sroka
PDF
57-76
Siergiej Fiedorczuk
PDF
77-114

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za okres 1 stycznia − 31 grudnia 1996r.
Jadwiga Plewko
PDF
115-122
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1996
Edward Walewander
PDF
123-133

Recenzje

Alja Payer, Gottfried Glaßner OSB, Bibliographie der deutschsprachigen Literatur über das Christentum in Rußland (und Nachfolgestaaten der UdSSR) 1986-1993
Edward Walewander
PDF
135-136
Krzysztof Renik, Religie, które przeżyły
Iwona Kabzińska
PDF
136-142
Polacy w Mołdawii, red. ks. E. Walewander; Polacy w Mołdowie mówią o sobie, red. ks. E. Walewander
Robert Stopikowski
PDF
142-144
Rzymsko-katolicki cmentarz kalwaryjski w Mińsku na Białorusi, red. R. Brykowski
Zdzisław J. Winnicki
PDF
144-147
Zdzisław Malczewski TChr, Obecność Polaków i Polonii w Rio de Janeiro
Jadwiga Plewko
PDF
147-150
Ks. Ryszard Iwan, U progu polskiej demokracji. Szkice etyczno-społeczne, wywiady − rozmowy
Zbigniew Narecki
PDF
150-153
James S. Pula, Polish Americans: An Ethnic Community, seria: Twayne's Immigrant Heritage of America, red. Thomas Archdeacon
John M. Grondelski
PDF
153-156
Polish Americans and their History: Community, Culture and Politics, red. John Bukowczyk
John M. Grondelski
PDF
156-158
Książki nadesłane
 
PDF
159-160