Vol 19 (1998)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-5

Artykuły

Krystyna Romaniszyn
PDF
7-31
Roman Dzwonkowski
PDF
33-51
Iwona Kabzińska
PDF
53-88
Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko
PDF
89-106
Wojciech Ziemba
PDF
107-116
Andrzej Derdziuk
PDF
117-129
Zbigniew Klejn
PDF
131-140
Jan Walkusz
PDF
141-168

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 1997
Jadwiga Plewko
PDF
169-181
Nagroda Naukowa im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 1997
Edward Walewander
PDF
183-194

Recenzje

Teresa Gałązka, Złote runo. Do Belgii po pracę i chleb 1987-1994
Jadwiga Plewko
PDF
195-197
Znaki wiary i wyzwolenia, praca zbiorowa pod red. zespołu: ks. Cz. Szczęsny, ks. T. Bodak, ks. Z. Torba
Edward Walewander
PDF
198-199
Nieznana korespondencja arcybiskupów metropolitów lwowskich Józefa Bilczewskiego z Andrzejem Szeptyckim w czasie wojny polsko-ukraińskiej 1918-1919, opracował i wydał J. Wołczański
Zygmunt Zieliński
PDF
199-202
Ks. Edward Walewander, Nagroda Polonijna im. Skowyrów
Jerzy Flaga
PDF
202-205
Polacy w Estonii, red. ks. Edward Walewander
Zygmunt Zieliński
PDF
205-208
Polacy w austriackim parlamencie. W 130. rocznicę Koła Polskiego, red. Władysław S. Kucharski
Marek Pietraś
PDF
208-211
Książki nadesłane
 
PDF
213-214