Vol 23 (2002)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-6

Artykuły

Krystyna Romaniszyn
PDF
7-31
Barbara Cieślińska
PDF
33-56
Jacek Knopek
PDF
57-78
Jacek Knopek
PDF
79-100
Czesław Nowiński
PDF
101-125
Czesław Nowiński
PDF
127-148
Józef Szymański
PDF
149-182
Renata Runiewicz-Jasińska
PDF
183-216

Kronika Ośrodka

Kronika Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2001
Jadwiga Plewko
PDF
217-225
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2001
Edward Walewander
PDF
227-242

In Memoriam

Wspomnienie o śp. księdzu prałacie dr. Stefanie Wójciku
Zygmunt Zieliński
PDF
243-246

Recenzje

Greg Nickles, The Poles
John M. Grondelski
PDF
247-248
Thomas Duszak, Sto lat: Polish Library Association, 1898-1998
John M. Grondelski
PDF
248-250
Deboran Anders Silverman, Polish-American Folklore
John M. Grondelski
PDF
251-254
Thomas L. Hollowa k, A Brief History of Baltimore's Polonia
John M. Grondelski
PDF
254-255
Zdzisław Malczewski TChr, Słownik biograficzny Polonii brazylijskiej
Edward Walewander
PDF
256-257
Jacek Knopek, Migracje Polaków do Afryki Północnej w XX wieku
Maciej B. Stępień
PDF
258-261
Robert Stopikowski, Kościół katolicki w cesarstwie rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej drugiej połowy XIX wieku
Edward Walewander
PDF
261-263
Walentin P. Grickiewicz, Ot Niomana k' biriegam Tichogo Okieana; Biełorusy w Sibiri
Zdzisław Julian Winnicki
PDF
263-276
Marek A. Koprowski, Za Bajkałem
Edward Walewander
PDF
276-277
Aleksander Srebrakowski, Polacy w Litewskiej SRR 1944-1989
Ireneusz Korzeniowski
PDF
278-284
Waldemar W. Żurek SDB, „Jeńcy na wolności”. Salezjanie na terenach byłego ZSRR po drugiej wojnie światowej
Mieczysław Wieliczko
PDF
284-288
Polacy w Rumunii mówią o sobie
Monika Szurek
PDF
288-289
Tadeusz Wróbel, Borysławskie retrospekcje
Edward Walewander
PDF
289-291
Władysław Naruszewicz, Wspomnienia lidzianina
Robert Guz
PDF
292-293
Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku
Jerzy Flaga
PDF
294-297
Polacy na uniwersytecie w Innsbrucku
Mieczysław Wieliczko
PDF
297-302
Ireneusz Korzeniowski, Zawartość „Studiów Polonijnych” 1976-2000. Przewodnik bibliograficzny
Maciej B. Stępień
PDF
302-304
Książki nadesłane
 
PDF
305-309