Vol 25 (2004)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-5

Artykuły

Krystyna Romaniszyn
PDF
7-29
Jerzy J. Smolicz, Dorothy M. Hudson, Margaret J. Secombe, Monika Koniecko, Illuminado Nical
PDF
31-57
Jacek Knopek
PDF
59-74
Jacek Knopek
PDF
75-101
Józef Szymański
PDF
103-125
Teresa Kaczorowska
PDF
127-139
Czesław Nowiński
PDF
141-192
Jan Walkusz
PDF
193-225

Materiały

Kościół katolicki w cesarstwie rosyjskim w świetle polskiej prasy katolickiej II połowy XIX wieku
Robert Stopikowski
PDF
227-237
Okno otwarte na Wschód
Bolesław Pylak
PDF
239-243
Z notatnikiem po Lwowie i okolicy
Zygmunt Zieliński
PDF
245-253

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2003
Maciej B. Stępień, Aleksandra Rutkowska
PDF
255-264
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2003
Edward Walewander
PDF
265-274

In Memoriam

Prof. dr hab. Urszula Kaczmarek (1948-2003)
Mieczysław Wieliczko
PDF
275-279

Recenzje

Ks. Zygmunt Zieliński, Kościół w kręgu rzeczywistości politycznej
Edward Walewander
PDF
281-282
Wasilij G. Smorodinow, Moja służba w Warszawskim Okręgu Naukowym i zdarzenia ze szkolnego życia. Wspomnienia pedagoga
Edward Walewander
PDF
282-284
M. B. Szonert, World War II through Polish eyes
Andrzej Targowski
PDF
284-286
Ks. Józef Szymański, Kościół katolicki na Podolu. Obwód winnicki 1941-1964
Mieczysław Wieliczko
PDF
286-289
Kościół katolicki na Syberii. Historia. Współczesność. Przyszłość, pod red. Antoniego Kuczyńskiego
Mieczysław Wieliczko
PDF
289-292
Zdzisław J. Winnicki, Współczesna doktryna i historiografia białoruska (po roku 1989) wobec Polski i polskości
Edward Walewander
PDF
292-295
Ks. Andrzej Kryński, Wychowanie chrześcijańskie w środowisku szkolnym diecezji Bertoua w Kamerunie
Edward Walewander
PDF
296-298
Ks. Ryszard Iwan, Polska chce żyć. Kardynała Stefana Wyszyńskiego wizja wspólnoty narodowo-państwowej
Zbigniew Narecki
PDF
299-301
Janusz Mariański, Między sekularyzacją i ewangelizacją. Wartości prorodzinne w świadomości młodzieży szkół średnich
Andrzej Górny
PDF
301-303
Mirosława Jefimowa [Мирослава Ефимова], Епископ владивостокский Кароль Cливовский (к 155-летию со дня рождения), Владивосток 2003
Józef Szymański
PDF
303-304
Waldemar Żurek SDB, Salezjańscy męczennicy Wschodu
Włodzimierz Osadczy
PDF
304-306
Pamiętnik Kijowski. Polacy w Kijowie, pod red. H. Strońskiego
Włodzimierz Osadczy
PDF
306-309
Jan Walkusz, W służbie jednego Kościoła na styku kultur i narodowości. 25-lecie kapłaństwa Adama Gabriela CSMA
Józef Szymański
PDF
310-310
Włodzimierz Osadczy, Polacy na Ukrainie dzisiaj. Informator, cz. I i II
Aleksandra Rutkowska
PDF
311-312
Książki nadesłane
 
PDF
313-316