Vol 26 (2005)

Spis treści

Od Redakcji
 
PDF
5-5

Artykuły

Krystyna Romaniszyn
PDF
7-28
Józef Szymański
PDF
29-75
Adam Bobryk
PDF
77-101
Jacek Knopek
PDF
103-133
Mieczysław Wieliczko
PDF
135-159

Materiały

Akowcy w Australii
Marian Kałuski
PDF
161-168
Polonia w Kalabrii
Artur J. Katolo
PDF
169-175
Wkład uczonych polskich w Południowej Kalifornii do życia społeczno-gospodarczego i nauki amerykańskiej (do początku lat dziewięćdziesiątych XX wieku)
Czesław Nowiński
PDF
177-213
Największa na Zachodzie − Biblioteka Polska wParyżu
Alina Siomkajło
PDF
215-219
Ks. Rektor Stanisław Frankl. Szkic wspomnieniowy z okresu II wojny światowej
Stanisław Turkowski
PDF
221-241
Ks. kanonik Franciszek Piszczór (1908-1984). Kapłan trzech archidiecezji: lwowskiej, wrocławskiej i krakowskiej
Lucjan Momot
PDF
243-254
Polscy botanicy na Zakaukaziu (materiały biograficzne)
Jan T. Siciński
PDF
255-272

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2004
Aleksandra Rutkowska
PDF
273-281
Kronika Nagrody Naukowej im. Ireny i Franciszka Skowyrów za rok 2004
Edward Walewander
PDF
283-304

Recenzje

Adam Koseski, Procesy migracji i społeczności polonijne. Problematyka metodologiczno-historiograficzna
Edward Walewander
PDF
305-306
Karen Majewski, Traitors and True Poles; Narrating a Polish-American Identity, 1880-1939
John M. Grondelski
PDF
306-309
Barbara Proko, John Kraska Jr., Janice Baniukiewicz Stickles, Polonia z Worcester
John M. Grondelski
PDF
309-311
Danuta Płygawko, Polonia devastata. Polonia i Amerykanie z pomocą dla Polski (1914-1918)
Robert Guz
PDF
311-314
Gabriel Garçon, Les catholiques polonais en France. Les années de fondation 1919-1949
Roman Dzwonkowski
PDF
314-319
Herkulan Antoni Wróbel OFM, Wkład Kościoła polskiego w ewangelizację Argentyny
Edward Walewander
PDF
319-321
Roman Dzwonkowski SAC, Leksykon duchowieństwa polskiego represjonowanego w ZSRS 1939-1988
Mieczysław Wieliczko
PDF
321-325
Ks. Bernard Kołodziej, Opieka duszpasterska nad wychodźcami polskimi do roku 1939
Zygmunt Zieliński
PDF
325-328
Laurie A. Gomulka Palazzolo, Horn Man: The Polish-American Musician in Twentieth Century Detroit
John M. Grondelski
PDF
328-331
Ks. Stanisław Kowalczyk, Z nauczania społeczno-teologicznego papieża Jana Pawła II
Edward Walewander
PDF
331-332
Jacek Jakubowski, Polacy w Estonii. Przeszłość i teraźniejszość
Edward Walewander
PDF
332-334
Kazimierz Niechwiadowicz, Moje Sobotniki
Sabina Bober
PDF
334-337
Polacy na Krymie, red. ks. Edward Walewander
Aleksandra Rutkowska
PDF
337-338
Książki nadesłane
 
PDF
339-342
Biblioteka Polonii
 
PDF
343-344