Vol 33 (2012)

Spis treści

Imprint
 
PDF

Artykuły

Józef Szymański
PDF
5-26
Dominik Zamiatała
PDF
27-55
Bartosz Walicki
PDF
57-78
Daniel Kiper
PDF
79-90
Jacek Knopek
PDF
91-98
Robert Zapart
PDF
99-116
Paweł Zając
PDF
117-140

Materiały

Marian Brudzisz
PDF
141-154
Józef Szymański
PDF
155-168
Wiesław Wójcik
PDF
169-179

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2011
Józef Szymański
PDF
181-183

Recenzje

Reaktywowanie duszpasterstwa w diecezjach żytomierskiej i kamienieckiej. Materiały źródłowe Kurii Diecezjalnej w Łucku 1941-1945, wybór, wstęp i opracowanie Maria Dębowska, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział w Rzeszowie 2010
Sławomir Zych
PDF
185-187
Andrzej Jan Chodubski, Górnik, geolog Witold Zglenicki (1850-1904) „Polski Nobel”, Płock: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Płockiego 2011
Edward Walewander
PDF
187-189
Felicia Wilczenski and Emily Murphy, The Polish Community of Salem, Charleston, SC: Arcadia 2012
John M. Grondelski
189-190
Thaddeus V. Gromada, Tatra Highlander Folk Culture in Poland and America: Selected Essays from „The Tatra Eagle”. Hasbrouck Heights, NJ: Tatra Eagle Press 2012
John M. Grondelski
190-191
Ks. Józef Szymański, Duszpasterze Polonii i Polaków za granicą. Słownik biograficzny, t. I, Lublin 2010
Marian Brudzisz
PDF
192-195
Україна-Польща 1920-1939 рр.: З історії дипломатичних відносин УССР з Другою Річчю Посполитою. Документи і матеріали / НАН України. Інститут історії України, упорядники Н.С. Рубльова і О.С. Рубльов, Київ: ДУХ І ЛІТЕРА 2012
Witalij Rosowski
PDF
195-197