Vol 32 (2011)

Spis treści

Imprint
 
PDF

Artykuły

Jerzy Kuzicki
PDF
5-33
Jadwiga Kowalska
PDF
35-59
Teresa Folga-Naidoo
PDF
61-78
Katarzyna Fuksa
PDF
79-100
Szczepan T. Praśkiewicz
PDF
101-116
Antonina Kozyrska
PDF
117-142
Robert Kuśnierz
PDF
143-168
Witalij Rosowski
PDF
169-185
Marcin Nabożny
PDF
187-195

Materiały

Stan i sytuacja Polonii adampolskiej w końcu lat dwudziestych XX wieku w relacjach: podróżnika i duszpasterza
Józef Szymański
PDF
197-209

Kronika Ośrodka

Kronika działalności Ośrodka Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL za rok 2010
Józef Szymański
PDF
211-219

Recenzje

Roman Dzwonkowski SAC, Polacy w Kościele katolickim na Wschodzie (1939-2011), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011
Edward Walewander
PDF
221-222
Edward Olszewski, Polacy w Norwegii (1940-2010), Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2011
Edward Walewander
PDF
222-223
Polska dyplomacja na Wschodzie w XX − początkach XXI wieku, red. HenrykStroński, Grzegorz Seroczyński, Olsztyn−Charków: Wydawnictwo LITERA 2010
Witalij Rosowski
PDF
224-227
Ks. Edward Walewander, Profesor Mieczysław Wieliczko. Moje z nim rozmowy, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011
Paweł Sieradzki
PDF
227-228
List skierowany do Redakcji „Studiów Polonijnych”
Ludmiła Riabucho
229-230