Hanna Świderska, Moje uniwersytety, Rzeszów: Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „Fraza” 2014, ss. 253 [3 il.], ISBN 978-83-60678-55-8

Agnieszka Pokryszka-Prażmo

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.17

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)