Rodzina i świat cały. Wspomnienia rodziny Kołodziejskich, Rudzińskich i powinowatych [zebr., oprac. i zred. Anna Kołodziejska], wyd. II, Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kolbuszowej, Ośrodek Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Kolbuszowa 2017, ss. 266 (il.), ISBN 978-83-60944-80-6

Agnieszka Pokryszka-Prażmo

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.16

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)