Maria Dębowska, Matka Boża Latyczowska na Wołyniu 1930-1945, Biały Dunajec-Ostróg: „Wołanie z Wołynia” 2017, ss. 71, ISBN 978-83-88863-00-4

Krzysztof Perzyna

Pełny tekst:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2017.15

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)