American Originals: Northwest Ohio’s Polish Community at Home, Work, Worship, and Play, ed. Timothy Borden, Toledo: University of Toledo Press 2014

John M. Grondelski

Pełny tekst:

PDF (English)


DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2015.7

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)