Srebrny jubileusz pracy sióstr szensztackich na białoruskiej ziemi 1990-2015

Marcelina Migacz

Abstrakt


Międzynarodowy Ruch Szensztacki jest ideą ks. Józefa Kentenicha, który pragnął, aby rozprzestrzenił się on na wschodnich terenach Europy. Często mówił o Rosji, mając na uwadze ówczesne terytorium Związku Radzieckiego (1922-1991).

Siostry z Polskiej Prowincji Szensztackiego Instytutu Sióstr Maryi w 1976 r. stworzyły Kółko Misyjne, którego członkinie modliły się w intencji misji, a następnie podjęły się zorganizowania wyjazdu i pracy za wschodnią granicą Polski. Pierwsze siostry wyruszyły z Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku-Świdrze 29 maja 1990 r. do Grodna (wówczas Białoruska Socjalistyczna Republika Rodziecka). Posługiwały w parafiach Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka Ksawerego oraz Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grodnie oraz w Indurze, Brzostowicy, Kwasówce, Mostach, Mostach Prawych, Mikielowszczyznie, Różance, Balli Kościelnej, Grandziczach, Putriszkach, Mińsku – prowadziły katechezy przygotowujące do sakramentu I spowiedzi i I Komunii św. Podjęły pracę charytatywną przez zorganizowanie Caritas, pracę apostolską wśród dziewcząt, matek i rodzin szensztackich, Apostołów Maryi, kręgów Adoracji Najświętszego Sakramentu, pielgrzymujących sanktuariów Mater Ter Admirabilis, rekolekcje dla dziewcząt. Siostry świętują 25-lecie służby na Białorusi.


Słowa kluczowe


Międzynarodowy Ruch Szensztacki; Józef Kentenich; Związek Radziecki; Białoruś; Grodno; sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej; Mater Ter Admirabilis

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kentenich J., Texte zur Ostsendung, tłum. C. Krasoń, Vallendar 1999.

Kronika Prowincji Fidelitas: 1945-1981, 1982-1997.

Kronika domu Instytutu Sióstr Maryi w Mostach 1992-1993, 1994-1995.

Kronika placówki Instytutu Sióstr Maryi w Grodnie 1990-1991, 2002-2003, 2004-2007.

Kronika kościoła i klasztoru OO. Franciszkanów w Grodnie 1996-

Kronika placówki Instytutu Sióstr Maryi w Mińsku 2009-2010.

Wywiad z M. Franciszką Orzeł z sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w Otwocku- Świdrze z 9 sierpnia 2008 r.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2015.5

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)