Elity polskie w Londynie po II wojnie światowej

Jacek Gołębiowski

Abstrakt


Artykuł omawia proces powstawania silnej i dobrze zorganizowanej polskiej diaspory w Wielkiej Brytanii. Masowy napływ Polaków na Wyspy Brytyjskie miał miejsce podczas drugiej wojny światowej i związany był z działalnością Rządu RP na uchodźstwie oraz z Polskimi Siłami Zbrojnymi na Zachodzie. Sowietyzacja Polski i zmiana granic Rzeczypospolitej spowodowała, iż około 500 tysięcy Polaków pozostało po wojnie na Zachodzie. Największym skupiskiem emigrantów polskich było Zjednoczone Królestwo. Polityczny i inteligencki charakter tej emigracji oraz jej lokalizacja w Londynie i kilku głównych miastach Wielkiej Brytanii spowodowały, że stała się ona katalizatorem eksplozji licznych polskich organizacji, stowarzyszeń, instytucji nauki i kultury, parafii, szkolnictwa oraz prasy. Autor artykułu szczegółowo prezentuje przykłady aktywności intelektualnej polskiego wychodźstwa w Wielkiej Brytanii.


Słowa kluczowe


Polska emigracja w Wielkiej Brytanii; polskie dziedzictwo Wielkiej Brytanii

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Radzik T., Społeczność polska w Wielkiej Brytanii w latach 1945-1990, w: Polonia w Europie, red. B. Szydłowska-Ceglowa, Poznań: PAN 1992.

Sołtys E., Parlament na Obczyźnie, Toronto: Canadian Polish Research Institute 2006.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2015.4

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)