Z Puław i Warszawy do Paryża – emigracyjna młodość Witolda Adama Czartoryskiego (1831-1844)

Barbara Obtułowicz

Abstrakt


Witold Adam Czartoryski (1822-1865), potomek jednego z najstarszych polskich rodów arystokratycznych, był pierworodnym synem księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, polityka, dyplomaty, wybitnego działacza niepodległościowego. Za udział w antyrosyjskim powstaniu (1830-1831) Adam Jerzy został skazany przez władze carskie na ścięcie toporem i musiał emigrować wraz z rodziną do Paryża, gdzie stał się założycielem i przywódcą ugrupowania konserwatywnego zwanego Hotel Lambert. Niniejszy artykuł ukazuje te aspekty młodości Witolda spędzonej na obczyźnie, które miały zaważyć na jego przyszłości jako potencjalnego sukcesora powszechnie podziwianego i szanowanego ojca. Eksponuje trudności, jakie napotykał w związku ze swym żywiołowym usposobieniem, wzrastające zainteresowanie wszystkim, co związane z Polską i Polakami, oraz dumę wynikającą z jego polskości. Autorka umożliwia czytelnikowi obserwowanie skomplikowanego procesu dojrzewania młodego księcia do realizacji odpowiedzialnych zadań w dziedzinie wojskowości, polityki i dyplomacji. Stara się również dać odpowiedź na pytanie, czy był on dobrze przygotowywany do walki o wolną Polskę i czy miał predyspozycje na godnego następcę ojca w roli lidera Hotelu Lambert.

Prezentowany tekst powstał na podstawie źródeł rękopiśmiennych z archiwum domowego Biblioteki Książąt Czartoryskich w Krakowie.


Słowa kluczowe


Witold Adam Czartoryski; dziecko; Wielka Emigracja; Adam Jerzy Czartoryski; Hotel Lambert

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dziewanowski M.K., Książę wielkich nadziei. Biografia Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Wrocław: alta2 1998.

Kukiel M., Czartoryski Adam Jerzy, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1938, t. IV, s. 266-269.

Kukiel M., Czartoryski Witold Adam, w: Polski Słownik Biograficzny, Wrocław: Ossolineum 1938, t. IV, s. 299-300.

Pauszer-Klonowska G., Pani na Puławach, Warszawa: Wydawca Inicjał Andrzej Palacz 2011.
DOI: http://dx.doi.org/10.18290/sp.2015.1

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)