Kulturowa i naukowa działalność Polskiego Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu w okresie od kwietnia 1984 do kwietnia 1985

Redakcja Studia Polonijne

Abstrakt


The report is an account of a year s work of the Polish Historical-Literary Society which has existed in Paris for over 150 years. The work included about 20 scholarly talks and other events on the premises of the historic Polish Library, as well as more than ten lectures in the Catholic Institute in Paris, which were devoted to the problems connected with Poland. The lectures were planned and organized by the Historical-Literary Society.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)