Działalność kulturalna Polskiego Ośrodka Katolickiego OO. Franciszkanów-Bernardynów w Martin Coronado /Argentyna/

Herkulan Wróbel

Abstrakt


The author presents the religious and cultural work of the Polish Franciscans from the friary in Martin-Coronada. It was begun because of a need to secure religious care for the Poles arriving to Argentina after World War II. The basis for the action was the church, friary, and school built by the friars in the 1960s. The cultural work included the following forms: theatrical productions, organizing folklore groups, a library, conferences on the Argentinian radio, commemorating national anniversaries, showing films, etc. The center’s work has an influence on all the Polish emigrants living in its neighborhood.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)