Polskie wydawnictwa katolickie w Szwecji 1945-1985

Roman Dzwonkowski

Abstrakt


Among over twenty Polish periodicals which were being published in Sweden in the period of 1945-1985, religious publications were not very numerous. Actually there was only one biweekly "Znak". It was coming out in the years 1946-1950. However, in the following years the Polish community, concentrated round that periodical, initiated publishing religious books in Swedish. This initiative has been carried on till now. These publications have been popularizing Polish religious culture with the local society. They include over a dozen different items.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)