Un domaine universitaire relativement rare

Jan Myciński

Abstrakt


Autor od lat niemal czterdziestu jest profesorem na Katolickim Uniwersytecie w Lille i wykłada historie oraz muzykologię. W przeciwieństwie do innych uczelni francuskich, na których istnieją katedry języka i literatury polskiej, Uniwersytet Katolicki w Lille prowadzi rodzaj nauczania niespotykany gdzie indziej. Jest nim studium, na Wydziale Humanistyki, poświęcone przede wszystkim historii i kulturze polskiej z elementami geografii. Podejmują je tu, niemal wyłącznie, studenci pochodzenia francuskiego. Cykl poświęcony historii Polski trwa dwa lata i obejmuje wprowadzenie do języka polskiego, geografii kraju oraz jego histerii i kultury.

Wyniki "studium polskiego" oceniane są jako bardzo dobre, jakkolwiek wybierający je napotykają na liczne trudności. Największą z nich stanowi język, ze względu na zadziwiającą dla Francuzów fonetykę, trudną wymowę i zupełnie niezwykły stosunek, jaki istnieje między znakami pisanymi i dźwiękami, jakie słyszą. Źródłem dużych trudności jest gramatyka i bogactwo słownika,, które wobec precyzji i ścisłości języka francuskiego zaskakuje i może zniechęcać studentów. I tak np. język francuski zna tylko jedno słowo "dem:". Tymczasem w języku polskim może mieć ono odpowiednik w sześciu różnych słowach: dwa, dwie, dwaj, dwu, dwóch, dwoje.

Dziedzina uniwersytecka, nieczęsto spotykana

Ponieważ historia Polski jest dla młodzieży francuskiej, poza najnowszym jej okresem, kompletnie nieznana, studia dają możliwość ukazania problematyki politycznej, społecznej, ekonomicznej i kulturalnej ne przestrzeni od X do XX w., przynajmniej w wybranych zagadnieniach. Praktyka wykazuje, że budzą one niemałe zainteresowanie i służą popularyzacji w społeczeństwie francuskim historii i kultury polskiej. Tej ostatniej sprawie poświęcone są doroczne, wygłaszane przez autora od wielu lat w Instytucie Katolickim w Paryżu, wykłady dla publiczności francuskiej.

Autor proponuje konkretne formy współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelskim a Uniwersytetem Katolickim w Lille, takie jak coroczna wymiana studentów, asystentów profesorów /"visiting professor"/, by działalność technicznie wspaniałej "maszyny XX w." uczynić bardziej harmonijną i ludzką.


Pełny tekst:

PDF (Français (France))

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)