Stanowisko Kościoła wobec środków społecznego przekazu

Józef Bakalarz

Abstrakt


The Church tells the world a message of Salvation and thus it is a "medium" itself; it approves of all traditional and modern social media such as film, radio and television in particular. All these media, however, must follow the moral principles both in their contents and form.

Social media contribute to the progress of the Mankind, community spirit and evangelization of the world. The Apostolic See recommends to use social media in the Church activities including the pastoral care for migrants. The Church communities should aim at better human communication. Thus, the formation of both the receiver and the sender appears to be necessary.


Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)