Aktywność społeczno-kulturalna Polonii w świetle „Głosu Seminarium Zagranicznego” w latach 1935-1939

Agata Kruk

Abstrakt


„Głos Seminarium Zagranicznego” to inicjatywa wydawnicza mająca zapełnić istniejącą lukę wśród czasopism poruszających problemy emigracji. Byłto organ Towarzystwa Chrystusowego dla wychodźców, którego dekret erekcyjny został wydany 8 września 1932 r. Przy siedzibie zgromadzenia, w Potulicach istniało wydawnictwo, w którym w latach 1933-1939 drukowano „Głos”.

Pełny tekst:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Studia Polonijne · ISSN 0137-5210 | eISSN 2544-526X

© Towarzystwo Naukowe KUL & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Wydział Nauk Humanistycznych


Artykuły w czasopiśmie dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0)