Vol 35 (2017)

Table of Contents

Imprint
 
Table of Contents
 
Bibliographic Note
 
3

Articles

Zdzisław Łapiński
5-21
Agnieszka Ziołowicz
23-40
Krzysztof Trybuś
41-53
Olga Płaszczewska
55-72
Marek Stanisz
73-93
Jacek Brzozowski
95-103
Arent Van Nieukerken
105-122
Agata Brajerska-Mazur
123-139

Interpretations

Tomasz Chachulski
141-161

Materials

Adam Cedro
163-183
Zofia Dambek-Giallelis
185-198

Reviews

Krzysztof Trybuś
199-206
Karol Samsel
207-236
Magdalena Woźniewska-Działak
236-249
Grażyna Halkiewicz-Sojak
249-257

Chronicle

Colloquia Norwidiana IV. Italiam, Italiam… Sansepolcro 16-24 September 2015. Conference report
Magdalena Woźniewska-Działak
259-268
Index of names
Piotr Chlebowski
269-281
Index of titles Norwid’s works
Edyta Chlebowska
283-286