Autor - szczegóły

Balák, René, Centrum Bioetyki i Katedra Filozofii Uniwersytetu św. Cyryla i Metodego w Trnawie, Słowacja

  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    Selected Dimensions of Responsible Parenthood According to the Teaching of John Paul II in the Perspective of Third Millennium
    Abstrakt  PDF