Autor - szczegóły

Kosche, Michał, doktorant, Instytut Teologii Dogmatycznej KUL, Polska

  • Vol 4 (2012) - Artykuły
    Osoba czy informacja - personalistyczna polemika z paradygmatem społeczeństwa informacyjnego
    Abstrakt  PDF