Autor - szczegóły

Pokrywka, Marian, Katedra Teologii Moralnej Ogólnej KUL, Polska