Autor - szczegóły

Pokrywka, Marian, Katedra Teologii Moralnej Ekumenicznej KUL, Polska