Autor - szczegóły

Kosche, Magdalena M., Instytut Teologii Moralnej KUL, doktorant, Polska

  • Vol 4 (2012) - Recenzje
    Stanislawa Gazurová. Wezwanie do odnowy życia społecznego w wypowiedziach Vaclava Havla. [„Moralność życia społecznego” T. 1. Red. J. Gocko]. Lublin 2011 ss. 276
    Szczegóły  PDF