Autor - szczegóły

Niewiadomski, Krzysztof, Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie, Polska

  • Vol 5 (2013) - Artykuły
    Klauzula sumienia w państwie demokratycznym. Refleksja etycznoteologiczna
    Abstrakt  PDF