Autor - szczegóły

Butowski, Krzysztof, Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Regionalizmu w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska